การเติมเที่ยวและเติมเงิน

การเติมเที่ยวและเติมเงิน
How to add value and trips
การเติมเที่ยวและเติมเงิน
บัตรแรบบิท สำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกแบบเติมเงิน หรือเลือกแบบเติมเงินและเติมเที่ยว 30 วันได้
บัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ ไม่สามรถเติมบัตรแบบเที่ยวเดินทางในบัตรได้ ส่วนการรับส่วนลดค่าโดยสารตามโปรโมชั่น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

1. เติมเงิน

 • เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท มูลค่ารวมในบัตรไม่เกิน 4,000 บาท

 • เดินทางเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 25 สถานีเดิม หักค่าโดยสารตามระยะทาง

 • เดินทางเข้า-ออก ที่สถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา แบริ่ง สำโรง ปู่เจ้า ช้างเอราวัณ โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ ศรีนครินทร์ แพรกษา สายลวด เคหะฯ ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีส่วนต่อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า หักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 10 หรือ 15 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสาร)

 • มูลค่าเงินที่เติมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำรายการครั้งสุดท้าย แต่สามารถนำมาต่ออายุโดยการเติมเงินได้ ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวจะต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ 5 ปี

2. เติมเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ขั้นตอนลงทะเบียนบัตร

 • เข้าแอปพลิเคชัน LINE เลือกเมนู “Wallet”, กดแถบหลังโลโก้ Rabbit LINE Pay เพื่อเข้าสู่หน้าบริการหลัก หลังจากนั้นกดไอคอน “BTS”

 • กด “ลงทะเบียนบัตรแรบบิทของคุณ” และกด “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข”

 • ระบุหมายเลขบัตรแรบบิท 13 หลัก และเลือกรูปแบบการชำระเงิน

 • กรอกรหัสผ่านของ Rabbit LINE Pay, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ลงทะเบียน”

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อห้องจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อเปิดการใช้งาน
หมายเหตุ: โปรดนำบัตรแรบบิท, บัตรประชาชน และมือถือที่ทำการลงทะเบียนติดต่อที่ห้องจำหน่วยตั๋วโดยสารบีทีเอสทุกสถานีเพื่อเปิดใช้บริการ

3. เติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน (สิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)

 • เดินทางเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 25 สถานีเดิม เติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่

 • ใช้เดินทางได้ตามจำนวนเที่ยวที่เลือกตามโปรโมชั่น โดยไม่จำกัดระยะทาง ยกเว้น สถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสีลม

 • เที่ยวเดินทางที่เติมในบัตรมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก

 • จะต้องนำบัตรมาใช้เดินทางภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกบัตร หรือวันที่เติมเที่ยวเดินทางครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด เที่ยวเดินทางในบัตรจะถูกลบออก และจะต้องนำบัตรไปเติมเที่ยวเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้เดินทางได้ ทั้งนี้ เที่ยวเดินทางดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นมูลค่าอื่นใดได้

 • บัตรที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • 15 เที่ยว 465 บาท เฉลี่ย 31 บาท/เที่ยว

 • 25 เที่ยว 725 บาท เฉลี่ย 29 บาท/เที่ยว

 • 40 เที่ยว 1,080 บาท เฉลี่ย 27 บาท/เที่ยว

 • 50 เที่ยว 1,300 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว

สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 • 15 เที่ยว 360 บาท เฉลี่ย 24 บาท/เที่ยว

 • 25 เที่ยว 550 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว

 • 40 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว

 • 50 เที่ยว 950 บาท เฉลี่ย 19 บาท/เที่ยว