/ วิธีการออกบัตร

วิธีการออกบัตร
How to purchase a new Rabbit card
วิธีการออกบัตร
ขั้นตอนที่1 ชำระค่าธรรมเนียม การอกบัตร 100 บาท ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ขั้นตอนที่2 ไม่มีค่ามัดจำ ขั้นตอนที่3 ประเภทบัตรโดยสาร ประเภทที่ 1 เติมเงิน ประเภทที่ 2 เติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน ประเภทที่3 เติมเงืนและเติมเที่ยวเดนทาง 30 วัน