/ วิธีซื้อบัตรโดยสาร

วิธีซื้อบัตรโดยสาร
How to buy
วิธีซื้อบัตรโดยสาร

1. แตะบริเวณเส้นทางที่ต้องการไป แผนที่จะขยาย สามารถเห็นชื่อสถานีได้ชัดเจน

1. แตะบริเวณเส้นทางที่ต้องการไป แผนที่จะขยาย สามารถเห็นชื่อสถานีได้ชัดเจน

2. เลื่อนไปมาเพื่อค้นหา

2. เลื่อนไปมาเพื่อค้นหา

3. กดเลือกสถานีโดยกดที่วงกลม Code สถานี

3. กดเลือกสถานีโดยกดที่วงกลม Code สถานี

ถ้าเลือกสถานีผิด ให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อเริ่มต้นใหม่

ถ้าเลือกสถานีผิด ให้กดปุ่มยกเลิก เพื่อเริ่มต้นใหม่

4. กดเลือกจำนวนบัตรโดยสารที่ต้องการ โดยเครื่องจะเลือกอัตโนมัติไว้ที่ 1 ใบ และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 4 ใบ

4. กดเลือกจำนวนบัตรโดยสารที่ต้องการ โดยเครื่องจะเลือกอัตโนมัติไว้ที่ 1 ใบ
         และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 4 ใบ

5. วิธีการชำระเงิน สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ หนึ่งชำระด้วยเหรียญหรือธนบัตร

5. วิธีการชำระเงิน สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ หนึ่งชำระด้วยเหรียญหรือธนบัตร

สองชำระผ่าน QR Code วิธีนี้แนะนำให้เปิดแอปพลิเคชันที่รองรับการจ่ายเงิน ผ่าน QR Code รอระหว่างต่อคิว ซึ่งจะเป็น Rabbit LINE Pay หรือ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้โดยเลือกเมนู Scan QR ในแอปนั้น จากน้นก็สแกน Code ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อชำระเงิน

สองชำระผ่าน QR Code วิธีนี้แนะนำให้เปิดแปพลิเคชั่นที่รองรับการจ่ายเงิน 
         ผ่าน QR Code รอระหว่างต่อคิว ซึ่งจะเป็น Rabbit LINE Pay หรือ Mobile Banking
         ของธนาคารใดก็ได้โดยเลือกเมนู Scan QR ในแอปนั้น จากน้นก็สแกน Code
         ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อชำระเงิน

6. รอรับบัตรโดยสารและเงินทอน ในกรณีชำระด้วยเงินสด

6. รอรับบัตรโดยสารและเงินทอน ในกรณีชำระด้วยเงินสด