แบนเนอร์ : บีทีเอส ชาเลนจ์

 • โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • โปรโมชั่น โบนัส พอยท์ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566
 • เที่ยวเดินทางต่อสัปดาห์จะถูกคํานวณเป็นคะแนนสะสม เริ่มต้นที่ 4 เที่ยว/สัปดาห์เท่ากับ 150 พอยท์ โดยต้องเดินทางผ่านเส้นทางสายสุขุมวิท (สถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช) และ/หรือ เส้นทางสายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) นับตั้งแต่สถานีแรกเข้า อย่างน้อย 5 สถานีต่อเที่ยว
 • การเดินทางโดยใช้เที่ยวเดินทางภายใต้โปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วัน จะไม่ถูกนับเป็นเที่ยวสะสมการเดินทางเพื่อรับแรบบิท พอยท์ ภายใต้โปรโมชั่นแลกเที่ยวเดินทางฟรี
 • เงื่อนไขการสะสมเที่ยวเดินทางรับแรบบิท พอยท์ และการแลกเที่ยวเดินทางบีทีเอสฟรี เป็นไปตามที่ Rabbit Rewards กำหนด

ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเที่ยวเดินทางฟรีบน Rabbit Rewards Application

คลิก เงื่อนไขและขั้นตอนทั้งหมด ในการแลกเที่ยวเดินทางฟรีของแรบบิท รีวอร์ดส
ขั้นตอนการเติมเที่ยวเดินทางฟรีบน Rabbit Rewards Application

คลิก เงื่อนไขและขั้นตอนทั้งหมดในการเติมเที่ยวเดินทางฟรีเรื่องแรบบิท พอยท์ ที่ต้องรู้
 1. แรบบิท พอยท์ได้เมื่อเดินทางอย่างน้อย 4 เที่ยว/ สัปดาห์* (เดินทางอย่างน้อย 5 สถานี นับตั้งแต่สถานีแรกเข้า ภายในเส้นทางสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และ/หรือ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน)
 2. แรบบิท พอยท์จะสะสมจากเที่ยวเดินทางเป็นรายสัปดาห์ (เริ่มต้นทุกวันจันทร์ 03.00 น.) และอัพเดตแรบบิท พอยท์ในทุกวันพุธ
 3. แรบบิท พอยท์ แลกรับเที่ยวเดินทางฟรีได้ไม่จำกัดจำนวน (เที่ยวเดินทางฟรีมีมูลค่าสูงสุด 47 บาท ต่อเที่ยว*)
 4. แรบบิท พอยท์สะสมใช้งานได้นาน 3 ปี
 • จำนวนเที่ยวเดินทางฟรีที่สามารถแลกได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนพอยท์สะสมในบัญชีของสมาชิกRabbit Rewards
 • โอกาสแลกรับเที่ยวเดินทางฟรีได้ไม่จำกัดจำนวน (เที่ยวเดินทางฟรีมีมูลค่าสูงสุด 47 บาท ต่อเที่ยว) สำหรับเดินทางในเส้นทางสายสุขุมวิท (สถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช) และ/หรือ เส้นทางสายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีวงเวียนใหญ่) รวม 26 สถานี
 • เงื่อนไขการสะสมเที่ยวเดินทางรับแรบบิท พอยท์ และการแลกเที่ยวเดินทางฟรี เป็นไปตามที่ Rabbit Rewards กำหนด