/ เกี่ยวกับเรา / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     รถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง จุดประสงค์เพื่อ เชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนในทุกโหมด ครบทั้งล้อ ราง เรือ ดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร, บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี ดำเนินการในรูปแบบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ โดยใช้รถไฟฟ้าล้อยาง และมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีกรุงธนบุรี โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สถานีกรุงธนบุรี เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยได้รับเกียรติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีทอง

รูปแบบการให้บริการ

     รถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นระบบนำทางอัตโนมัติ Automated People Mover (APM) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ล้อยาง มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบหลัก มีช่วงรัศมีทางโค้งที่แคบที่สุด บริเวณแยกเป็บซี่ เพียง 32.70 เมตร มีความรวดเร็วในการเดินทาง และความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง

     ตามแนวถนนเจริญนคร ผ่านแยกคลองสาน ไปสิ้นสุดที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตากสิน มี 3 สถานี ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

ลักษณะขบวนรถไฟฟ้าสายสีทอง

     รถไฟฟ้ารุ่น Bombardier INNOVIA APM 300 จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ ความจุผู้โดยสาร 138 คน/ตู้ ตู้รถไฟฟ้ามีความกว้าง 2.89 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูงของรถ 3.5 เมตร สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่ 80 กม./ชม. ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร รองรับผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 42,000 เที่ยว-คนต่อวัน

ค่าโดยสาร : 15 บาทตลอดสาย (ยกเว้นค่าโดยสารให้กับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซ.ม.)
ค่าโดยสารผู้สูงอายุ : 8 บาท
ความถี่ในการให้บริการ : 5-6 นาที (ช่วงเวลาเร่งด่วน)
เวลา เปิด- ปิด : 06.00-24.00 น.


ประวัติความเป็นมา