ติดต่อเรา

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2617 7300

โทรสาร : 0 2617 7133 , 0 2617 7155

อีเมล : nuduan@bts.co.th

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บีทีเอส : 0 2617 6000

ทุกวัน เวลา 06.00-24.00 น.

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว: 0 2617 7341

ทุกวัน เวลา : 08.00-20.00 น.

กรอกรายละเอียด