การสมัคร

วิธีการสมัคร

   นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ จะต้องลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครของแต่ละรอบเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ตามช่วงเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามารายงานตัวพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน

เอกสารแนบประกอบการสมัคร

  • ไฟล์สแกนของทรานสคริปต์ฉบับล่าสุด
  • ไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไฟล์สแกนสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษา หน้าตรง
ช่วงเวลาฝึกงาน ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

รอบที่ 1

( มี.ค. - พ.ค. )

ส.ค. – ก.ย.

พ.ย.

คลิกที่นี่

รอบที่ 2

( มิ.ย. - ส.ค. )

พ.ย. – ธ.ค.

ก.พ.

คลิกที่นี่

รอบที่ 3

( พ.ย. - ก.พ. )

พ.ค. – มิ.ย.

ส.ค.

คลิกที่นี่