แจ้งชำระเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อ *  
ชื่อ - นามสกุล * :  -  
     (ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ)  
ธนาคาร : (ชื่อบัญชีธนาคารของผู้โอนเงิน)  
เลขที่อ้างอิงจากธนาคาร :
(เลขอ้างอิง หมายถึง รหัสสถานที่ในการโอนเงินของธนาคารต่างๆ ดังนี้
1.โอนเงินผ่านตู้ ATM คือ หมายเลข Location โดยสามารถดูได้จากสลิป ATM ที่ทำการโอนเงิน
2.โอนเงิน Online คือ หมายเลขอ้างอิง )
  ตัวอย่าง
 
ไฟล์แนบ * :  
    *กรุณาแนบไฟล์นามสกุล *.tif,*.jpg,*.png ขนาดไม่เกิน 3 MB  
จำนวนเงินที่ชำระ * :  
วันที่ชำระ * :  
เวลาที่ชำระ * : : น.  
หมายเหตุ :  

กรณีที่ไม่สามารถแจ้งชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถแจ้งชำระเงินโดยแฟกซ์เอกสารใบฝากเงิน (Deposit Slip) หรือใบโอนเงิน (ATM Slip) มาที่หมายเลข 0 2617 7135 (ระบุส่ง : ส่วนสนับสนุนการตลาด) หรืออีเมลมาที่ btsonlineshopping@bts.co.th โดยเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมหมายเลขใบสั่งซื้อให้ชัดเจน