รถไฟฟ้าบีทีเอส

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด

ภารกิจ

มุ่งพัฒนาระบบ การดำเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหาร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

ค่านิยมร่วม

ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล เชื่อมั่นในบุคลากร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

line 0 2617 6000 ทุกวันเวลา : 06.00 - 24.00 น.

line twitter
กราฟ