เปิดบ้าน BTS พบกับกิจกรรม OPEN HOUSE “BTS Uniform Young Designer Contest” ในวันที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม อาคารบีทีเอส (สำนักงานใหญ่),          BTS Uniform Young Designer Contest ขยายเวลาเปิดรับผลงานฉบับร่าง ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: BTS Uniform Young Designer Contest และ www.bts.co.th/uniform_contest
header_main
        เนื่องในโอกาสที่รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการแก่ประชาชนจะครบ 20 ปี ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ BTS Uniform Young Designer Contest
เพื่อออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ข้อกำหนดในการออกแบบส่งเข้าประกวด

ข้อกำหนดในการออกแบบส่งเข้าประกวด

รางวัล

รางวัล

กำหนดการประกวด

กำหนดการประกวด

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

เงื่อนไขและกติกาของผลงาน

เงื่อนไขและกติกาของผลงาน

รูปแบบผลงาน

รูปแบบผลงาน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 
หมายเหตุ : ระบบใช้งานบน Browser เท่านั้น