BTS Online Shopping   Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
  เกี่ยวกับบัตรแรบบิท
บัตรแรบบิทกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
    การซื้อบัตรแรบบิทใบใหม่
    ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในระบบและเบี้ยปรับ
การเติมเงิน และเที่ยวเดินทาง 30 วัน ในบัตรแรบบิท
การคิดค่าโดยสาร
ถาม – ตอบ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรแรบบิท
    บัตรแรบบิท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
    บัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ
วิธีใช้บัตรแรบบิทผ่านเข้า-ออก ประตูอัตโนมัติ
ศูนย์บริการแรบบิท และ จุดบริการ
แรบบิท
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
วิธีใช้บัตรแรบบิทผ่านเข้า-ออก ประตูอัตโนมัติ

 
 
  1. กรุณาเตรียมบัตรแรบบิทใบที่ต้องการใช้ (บัตรแรบบิท 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน) และเดินเข้าช่องประตูอัตโนมัติที่มีลูกศรสีเขียว
  2. นำบัตรแรบบิทแตะบริเวณจุดที่กำหนดบนเครื่องอ่านบัตรที่ติดตั้งไว้บนประตูอัตโนมัติโดยตรง
  3. เมื่อข้อมูลบนบัตรถูกต้อง ไฟแสดงสถานะจะปรากฎเป็นสีเขียว ผู้โดยสารสามารถเดินเข้าหรือออกจากประตูอัตโนมัติได้ตามปกติ
  4. กรณีจำนวนเที่ยวเดินทาง 30 วัน ในบัตรแรบบิทหมดลง หรือครบกำหนด 30 วัน จะต้องนำบัตรแรบบิทไปเติมจำนวนเที่ยวเดินทาง ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร จึงจำสามารถใช้บัตรแรบบิทเดินทางได้
  5. กรณีเติมมูลค่าในบัตรแรบบิท จะต้องมีมูลค่าคงเหลือในบัตรขั้นต่ำ 15 บาท จึงจะสามารถใช้เดินทางได้ โดยสามารถเติมมูลค่าได้ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร