BTS Online Shopping   Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
 
  เกี่ยวกับบัตรแรบบิท
บัตรแรบบิทกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
    การซื้อบัตรแรบบิทใบใหม่
    ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในระบบและเบี้ยปรับ
การเติมเงิน และเที่ยวเดินทาง 30 วัน ในบัตรแรบบิท
การคิดค่าโดยสาร
ถาม – ตอบ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรแรบบิท
    บัตรแรบบิท สำหรับนักเรียน นักศึกษา
    บัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ
วิธีใช้บัตรแรบบิทผ่านเข้า-ออก ประตูอัตโนมัติ
ศูนย์บริการแรบบิท และ จุดบริการ
แรบบิท
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรแรบบิท

  บัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ
          ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยยึด วัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ
        ผู้ใดใช้บัตรโดยมิชอบ หรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิ์ริบบัตรและเรียกให้ผู้โดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่าของค่าโดยสารสูงสุดในราคาปกติ