Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
*** รับรางวัลง่ายๆ ที่หนูด่วน บีทีเอส แฟนเพจ 1 กรกฎาคมนี้ แค่ไลค์และแชร์ ตามเงื่อนไข *** ด่วน รถไฟฟ้าบีทีเอสรับสมัครเจ้าหน้าที่สถานี ชาย – หญิง จำนวนมาก วุฒิ ปวส. ถึง ป.ตรี สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย หรือ E-mail: recruitment@bts.co.th ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0 2617 7300 ต่อ 1940-1944 ***
 
  สมัครงาน
สวัสดิการ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ใบสมัครออนไลน์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
   
 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
     
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสนับสนุนบริการ(รถBRT)
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสนับสนุนบริการ(รถBRT)
 
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
 • มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร

   
     
 
 
 
เจ้าหน้าที่สถานี โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT
 
เจ้าหน้าที่สถานี โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติหน้าที่งานบริการ ให้บริการข้อมูลลูกค้า จัดเก็บรายได้และจำหน่ายบัตรโดยสาร บนสถานีโครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT

   
     
 
 
 
วิศวกรโยธา
 
วิศวกรโยธา
 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Minimum 0 - 1 years' of work experience in Engineering and Maintenance.
 • Engineering contract management‎. ‎Analytical and investigative procedures‎. ‎Structural and building ‎ engineering‎. ‎Civil engineering‎. ‎Architecture‎. 
 • Supervisory skills‎. ‎Human skill‎. ‎Conceptual skill‎. ‎
 • Good command of both spoken and written English‎. ‎Good command of computer skills, ‎ including MS Office Applications‎.‎

   
     
 
 
 
Railway Safety Assurance Section Manager
 
Railway Safety Assurance Section Manager
 

Qualifications :

 • Age 35 years up.
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering, science, Occupational Health and Safety or related field.
 • Experience in field of safety or engineering or operations for 8 years (5 years related with safety function).
 • Good computer skills, good understanding of analytical and investigative principles and procedures.
 • Good command of both spoken and written in English and Thai.
 • Positive attitude, good interpersonal, communications skills and able to participate with teamwork.

   
     
 
 
 
Operator
 
Operator
 

Qualifications:

 • Bachelor's degree in any fields.
 • Knowledge & Skills Handling of Telephone Call,Reception & Information Skill. Product knowledge, Safety.
 • Good command of spoken, written English.
 • Good Interpersonal skills and Good Communication skills

 


   
     
 
 
 
Employee Relations Supervisor / Employee Relations Section Manager
 
Employee Relations Supervisor / Employee Relations Section Manager
 

Qualifications:

Employee Relations  Supervisor / Employee Relations Section Manager

 • Bachelor's degree or above in the field of Human Resource Management, Industrial Psychology Political Science,  Law  or  related field.
 • Experience in  Human Resource Management not at less than five years.
 • Knowledge of labor law and labor relations.
 • Knowledge and experience, responsible for the regulations, orders, rules and discipline employees work.
 • Experience and skills to draft letter posted statements.
 • Good personality, good attitude, good leadership Communication skills as well. Analytical thinking.
 • Creativity.
 • Experience activities within the organization.

   
     
 
 
 
ช่างเทคนิค
 
ช่างเทคนิค
 

คุณสมบัติ:

     • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิคส์, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน                           

     • มีทักษะทางด้านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง

     • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง

     • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว

     • สามารถทำงานเป็นกะได้


   
     
 
 
 
เจ้าหน้าที่สถานี ( Service Staff )
 
เจ้าหน้าที่สถานี ( Service Staff )
 

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)
 • โปรดแนบรูปถ่ายปัจจุบัน

   
     
 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง
 
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง
 

คุณสมบัติ
     • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านการจัดการข้อมูล (Data & Information Management)
     • มีความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลการพัฒนาการออกแบบฐานข้อมูล คำสั่งการเขียนรายงาน
     • มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการใช้งาน MS Office – Excel, MS Access และSQL Language ได้อย่างดี
     • มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
     • มีประสบการณ์ด้านบริหารค่าจ้าง หรือด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ


   
     
 
 
 
Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits)
 
Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits)
 

Qualifications:

 • Master 's Degree in Human Resource Management , Computer or related field
 • Male - Female, Age of not less than 30 years old
 • Minimum 5 years experience in Human Resources field
 • Strongly in payroll process and salary & benefits survey participation knowledge
 • Able to use payroll program and skilled in data analysis.
 • Good personality, good attitude, good leadership communication skills as well
 • and analytical thinking.

   
     
 
 
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคลังข้อมูล
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคลังข้อมูล
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
     •
พัฒนาปรับปรุงและดูแลกระบวนการค้นหา การนำเข้าข้อมูล ทั้งในแบบที่เป็นครั้งคราวและในแบบอัตโนมัติตามกำหนดการ โดยการใช้เครื่องมือ ประเภท ETL และภาษา SQL
     •
พัฒนาและคิดตามระบบการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการนำเข้าข้อมูลจะต้องเกิดขึ้นตามกำหนดการที่ได้วางไว้ และกระบวนการได้จบลงอย่างสมบูรณ์ไม่ผิดพลาด
     •
สร้างและพัฒนาหน้าจอคอมพิวเตอร์และรายงาน โดยใช้เครื่องมือประเภท OLAP เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรายงาน
     •
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
     •
วุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ 
     •
มีประสบการอย่างน้อย 1 ปี
     •
มีความรู้ด้านภาษา SQL,ซอฟต์แวร์ ETL/OLAP,การจัดการระบบฐานข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล


   
     
 
 
 
วิศวกรไฟฟ้า
 
วิศวกรไฟฟ้า
 

Qualifications:

 • Bechelor's degree in Electrical Engineering.
 • Minimum 1 Years in installation or maintenance of electrical works, plus 1 years relevant experience in building electrical system preferable or has an excellent education record.
 • Command of Both Spoken and Written English and Thai.
 • Good knowledge of BTS system, operations procedures and safety rules and requlations.
 • Computer Skills, Good understanding of Analytical and Investigative procedures, Familiar with Engineering Contract management.

   
     
 
 
 
วิศวกรงานก่อสร้าง
 
วิศวกรงานก่อสร้าง
 

Qualifications:

• Bachelor's degree in Civil Engineering.
• Minimum 4 years inconstruction or building maintenance industry, plus 1 years experience at site level preferable or    has an excellent education record.
• Wide ranges of building products.
• Inspection skill,basic computer skills,and goog command of English.
• Understanding of engineering contract,analytical and investigative skill managerial skills and project management skills.

   
     
 
 
 
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
 
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
 
Qualifications:
 • Beachelor's degree or above in the field of Human Resource Management, Industrial Psychology Political Science, Law or related field.
 • Experience in Human Resource Management not at less than five years.
 • Knowledge of labor law and labor relations.
 • Knowledge and experience, responsible for the regulations, orders, rules and discipline employees work.
 • Experience and skills to draft letter posted statements.
 • Good personality, good dttitude,good leadership Communication skills sa well. Analytical thinking.
 • Creativity.
 • Experience activities within the organization.

   
     
 
 
 
วิศวกรระบบรถไฟฟ้า
 
วิศวกรระบบรถไฟฟ้า
 
Qualifications:
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering.
 • Minimum 1 years experience in the field of electrical and machanical engineering / maintenance in the large organization associated with safety related works and preferably in transportation environment, plus 1 year relevant experience in rolling stock or similar system preferable of has an excellent education record.
 • Excellent command of both spoken and written in English and Thai.
 • Good computer skills, good understanding of analytical and investigative principles and procedures.

   
     
 
 
  หน้า     ทั้งหมด 2 หน้า