Logo Rabbit 
ข้อมูลเส้นทางให้บริการ และค่าโดยสาร หน้าหลัก ข่าวสารต่างๆ ร่วมงานกับ บีทีเอส เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ บีทีเอส English Language  
*** รับรางวัลง่ายๆ ที่หนูด่วน บีทีเอส แฟนเพจ 1 กรกฎาคมนี้ แค่ไลค์และแชร์ ตามเงื่อนไข *** ด่วน รถไฟฟ้าบีทีเอสรับสมัครเจ้าหน้าที่สถานี ชาย – หญิง จำนวนมาก วุฒิ ปวส. ถึง ป.ตรี สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย หรือ E-mail: recruitment@bts.co.th ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0 2617 7300 ต่อ 1940-1944 ***
 
  ชนิดบัตรโดยสาร
    แถบแม่เหล็ก
        - ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว
        - บัตรโดยสารประเภท 1 วัน
        - วิธีการออกตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
        - วิธีใช้ตั๋วและบัตรโดยสาร
    สมาร์ทพาส
        - ประเภท 30 วัน
        - ประเภทเติมเงิน
        - เงื่อนไขการออกบัตร
        - วิธีใช้บัตรสมาร์ทพาส
        - ข้อควรระวังในการใช้บัตรบีทีเอส
          สมาร์ทพาส
เงื่อนไขการออกบัตรสมาร์ทพาส
การออกตั๋วหรือบัตรโดยสาร และ
    วิธีการใช้
    การออกตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
        - ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
        - เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ
    วิธีการใช้ตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
        - แถบแม่เหล็ก
        - บัตรสมาร์ทพาส
        - ข้อควรระวังในการใช้บัตรบีทีเอส
          สมาร์ทพาส
แกลอรี่บัตรโดยสาร
 
 
  พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
การออกตั๋วหรือบัตรโดยสาร และวิธีการใช้

การออกตั๋ว หรือบัตรโดยสาร > ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร (1/2)

ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
สามารถติดต่อซื้อบัตรโดยสารบีทีเอส ประเภท 1 วัน บัตรแรบบิท และเติมเงิน เติมเที่ยวเดินทางในบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี